Så kan du hjälpa personalens trötta ögon

Arbetar du som elektriker är det bland det mest meningsfulla som du kan göra – är att avhjälpa människor som har stora behov av belysning inomhus med rätt slags belysning. Skulle kontorspersonalen inte få rätt kontorsbelysning kan det innebära att de sitter på fel sätt under lång tid. Ser de inte texten  som de behöver arbeta med, kan de sitta och kisa med ögonen, lutar sig fram eller sitter i en konstig – och för dem – obekväm arbetsställning. Alla som arbetsgivare har skyldighet därför att förse sina anställda med tillräckligt ljus, och möjlighet att kunna slappna av. Är ljuset i stället för starkt kan det leda till trötta ögon, medan för svag belysning kan skada arbetstagarna i stället. Alltför svag belysning kan göra dem trötta och att de arbetar sämre.

Detta kan en elektriker göra

Som elektriker som ska ordna med kontorsbelysning på olika arbetsplatser är det därför viktigt att ordna med ett jämnt och lagom starkt ljussken i en lokal. Kontrasten ska inte vara för stor mellan arbetsobjektet och den omgivande miljön bör alltså ta hänsyn till de förutsättningar och synkrav som den som arbetar har. Det bör finnas platsbelysning som är justerbar och som inte bländar, enligt lagen om arbetsmiljön.

Installera belysning som påminner om dagsljuset

Enligt Arbetsmiljöverket ska belysningen på en arbetsplats (oberoende vilket) vara jämnt, lagom och minska kontrasten mellan det som man som arbetare ska titta på och den miljö som man arbetar i. Det allra bästa vore om alla arbetsplatser kunde utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt. Men det är tyvärr inte alltid möjligt. Dagsljuset är också det som väcker oss människor, och är mycket viktigare för oss, än vad vi hittills har förstått. Därför är stora fönster bland det bästa som vi kan ha på våra arbetsplatser. Som elektriker gäller det då att kunna skapa ljus som påminner om dagsljuset även på kontor som saknar möjlighet att kunna ta in dagsljuset.

Förse kontor med rätt slags belysning

Som elektriker kan man komma med rätt slags tips och råd om hur kontorsbelysningen ska se ut, vilka slags lampor som passar just på den arbetsplatsen. Med rätt slags lampor, behöver kunden/arbetsgivaren heller inte slösa med elanvändningen. Byter du, som elektriker, ut alla lampor till LED-belysning kan du hjälpa kunden /arbetsgivaren att sänka kostnaderna och får lampor med längre hållbarhet. Dessutom är det inte alltid en arbetsgivare som är medvetna om vilka hjälpmedel som det faktiskt finns på marknaden och det kan en elektriker som kan marknaden bra, hjälpa till med att upplysa denne om.