Norra Tyresö Centrum och andra byggprojekt

I Tyresö kommun pågår flertalet byggprojekt i större modell, precis som i många andra delar av Stockholms län. Ett av de största projekten är Norr Tyresö Centrum. Bygget har redan påbörjats, och den som går förbi kan se elektriker som drar kablar, anläggningsarbetare och VVS-montörer stå och arbeta.

Hur ska resultatet se ut?

Tyresö kommun har en vision om att kommunen ska bli Stockholms läns mest attraktiva kommun med 60 000 invånare. Detta till år 2030. Norra Tyresö Centrum kommer att innehålla omkring 1 000 bostäder i olika stilar. Ett fokus finns på hållbart arbete – bostäderna planeras vara mycket resurseffektiva i såväl produktion som under fastigheternas livslängd. På kommunens hemsida talar man ord som funktionsblandning, orienterbarhet och ett attraktivt stadsrum. Att centrum ska bli en bättre pålats att mötas och ett offentligt utrymme med urbana kvalitéer. Man talar också om att kombinera fritidsaktiviteter och handel med närliggande bostäder, vilket ska skapa ett levande centrum. Bostäderna ska ha olika upplåtelseformer.

Med arbetskraft från regionen

Som elektriker, VVS-montör eller med annan kompetens finns det säkerligen en del arbetstillfällen här. Generellt råder det en viss kompetensbrist i byggbranschen, och men många arbetsgivare vittnar om att de har svårt att hitta personer till byggprojekt med rätt bakgrund. Det här gäller inte bara i Tyresö och i Stockholm – utan i stora delar av landet.Som boende i Tyresö kan det kanske locka till att utbilda sig till exempelvis elektriker. Det är ett yrke som där det råder relativt låg konkurrens om jobben (även om det kan vara svårt att hitta lärlingsplatser ibland). Elektriker, likt många andra jobb, är också ett varierande arbete där man får jobba med kroppen.

Andra projekt

Norra Tyresö Centrum är bara ett av de projekt som pågår i regionen. Andra projekt är till exempel följande:

  • Bäverbäcken. Bäverbäcken är namnet för ett projekt där man tar fram förslag till en ny detaljplan för ett antal fastigheter i kommunen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga bostäder tätare samt uppföra golflokaler och serviceanläggningar därtill. Vidare finns planer på att bygga en hotell- och konferensanläggning och eventuellt en ny förskola, om behovet finns.
  • Wättinge. Wättinge är, precis som Norra Tyresö Centrum, en ny stadsdel som ska byggas. Stadsdelen blir inte riktigt lika stor som den förstnämnda (800 bostäder jämfört med ca 1000), men väl ett betydande tillskott till kommunen. Det finns inga detaljplaner för projektet, men det finns däremot ett kvalitets- samt planprogram för nya Wättinge. Tanken är att bostadsdelen ska sammankoppla Wättingestråket med bostadsområdena som ligger omkring. På tal om stråket, som är 3,5 km långt, så ska det också utvecklas. Bland annat har man redan byggt en parkourpark och en hundrastplats – men fler förslag finns i planerna.
  • Fornudden. Fornudden, vid Fornuddsparkens östra hörn, är ett projekt där Tyresö kommun planerar att anlägga en ny skola samt ett vårdboende. På deras hemsida kan man läsa att det finns ett stort behov av detta i kommunen, och att projektet syftar till att möta detta.