Hjälp med energideklaration

Energideklaration är ett utmärkt sätt att se till att byggnaden har den bästa möjliga inomhusmiljön. Det betyder också att du kan se över byggnadens energistatus. Läs mer om det här.

Energi är något som vi använder varje dag. Vi behöver energi att ta oss till jobbet. Men även energi för att allt ska fungera i vårt hus. Energi krävs för att värma upp huset. För att du ska kunna laga mat. Ja, för din byggnad är energi vitalt. Men hur vet du att du har den bästa inomhusmiljön? Att din byggnad inte använder för mycket energi? Det kan du ta reda på via en energideklaration. Du kan då se om du kan spara på energin på något sätt, men utan att inomhusmiljön blir sämre. Det finns företag som kan göra detta för dig över hela Sverige. Du kan få hjälp med din energideklaration i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Det är bara att ta kontakt med en kunnig firma. En energideklaration ska göras vart tionde år enligt lag. Är det ett nytt bygge är det efter två år som det måste göras.

Fördelar med energideklaration

Att göra en energideklaration kommer med många fördelar och är en klar investering. Du kan få reda på vad ditt hus har för energiförbrukning gentemot andra liknande hus. Det kan hjälpa dig att sänka dina energikostnader och därmed spara pengar. Du kommer då få en rapport med förbättringar som du kan göra. Dessa förbättringar kommer att hjälpa med kostnaden men också att få en bättre inomhusmiljö.