Elektriker

Hur fungerar det med laddstation på företag?

18 september, 2022 0

Vill du ha en laddstation installerad på ditt företag tar du bara kontakt med en återförsäljare. De brukar ha all den information och kunskap du behöver. När du har tagit kontakt med en återförsäljare av laddstationer kan du få svar på de flesta, om inte alla, frågor du har runt det här med att köpa och installera en laddstation på ditt företag. Det är ju ett stort beslut som du behöver överväga och få tid […]

Energibesparing

Vilka typer av värmepumpar passar i Stockholm?

9 september, 2022 0

En värmepump är en bra investering då den sänker uppvärmningskostnaderna rejält. Men vilka olika typer av värmepumpar finns det att välja på i Stockholm? Om vi ska klara den gröna omställningen måste vi alla vara med och bidra. Det kan man göra genom att installera någon typ av värmepump. Då sänker man samtidigt sina energikostnader och kan också sova gott om nätterna. Anledningen till att en värmepump räknas som en grön energikälla är för att […]