Behov av elektriker i Åkersberga?

Åkersberga är idag en ort, norr om Stockholm, och utgör en egen kommun med både shoppinggalleria, ett torg och butiker. Åkersberga är en del av kommunen Österåker. Åkersberga är en gammal ort. Förut skrev man isär ordet Åkers och Berga, sedan skrev man det med bindestreck och slutligen skrev man ihop namnet i ett enda namn. Idag bor det drygt 30.000 invånare i Åkersberga, där det finns både villa-, radhus- och höghusområden. Här finns en del mindre företag som till exempel Allgon, Lingon & Blåbär och Arnbergs entreprenad.

Åkersberga mest en sovstad

Just att det faktum att Åkersberga till stor del utgör förort till de större städerna Täby, Sollentuna men främst Stockholm gör att Åkersberga till stora delar blivit en sovstad för stockholmarna som pendlar in till huvudstaden. Det viktigaste finns i Åkersberga, när det kommer till livsmedel, klädbutiker och konsumtionsvaror, men när det kommer till renoveringsprodukter ka det vara sämre ställt med det. Även när det kommer till att Facebook tag i hantverkare som arbetar nära bostäderna i Åkersberga.

Därför är hantverkare nära bostaden viktiga

När det kommer till att anlita hantverkare för olika renoveringar, reparationer eller liknande som man behöver göra i hemmet, kan man alltid gör askatteavdrag enligt Rot-avdraget på som mest 30 procent av arbetskostnaden under ett helt år och 50.000 kronor per person. Men inte när det kommer till de produkter eller de resor som hantverkarna tar betalt för till och från den egna bostaden. Av den anledningen är det inte särskilt ekonomiskt att anlita till exempel elektriker från Stockholm, eller ens från Täby, utan då är det bättre att anlita elektriker i Åkersberga, som arbetar där. Samtidigt är man som konsument med och stöttar det lokala näringslivet.