Miljövänligare el med hjälp av PPA

Elproducenter har stora anläggningskostnader och vill att kunderna hjälper till att finansiera dem. Med PPA skriver man långtidsavtal för båda parters bästa.

Du vill säkert som elanvändare vara med och påverka så att vi får mer så kallad grön el, men det är stora kostnader med att exempelvis anlägga en solpark. Med PPA, som är en förkortning för Power Purchase Agreement, hjälps producenter och konsumenter åt. Det är elavtal med viss volym till fast pris som gäller under lång tid, och det ger båda parter en trygghet mot oväntade händelser.

PPA ger pristrygghet

Med sådana här långsiktiga elhandelsavtal kan elproducenten trygga stabila intäkter över lång tid och har då också råd att investera i vind och solkraft. Man vågar satsa mer, helt enkelt. Konsumenten har också nytta av det, för priset är fast och det ger en trygghet i oroliga tider. PPA är på så sätt ett win-win-koncept. Ett avtal över lång tid minskar riskerna.

PPA reglerar villkor för både producent och användare, så det är en överenskommelse som ger tydlighet i vilka regler som gäller för affären. Det är inte ovanligt med avtalstider på 10 – 15 år, och det kan ju vara bra för ett företag som vill trygga sin elförsörjning. Man ska dock tänka på att mycket kan hända under så lång tid, så man bör veta att företaget ska finnas kvar på samma plats länge. Då är det också ett bra tillfälle för konsumenten att kunna vara med och påverka vilken sorts el vi ska ha i Sverige.