Partex – Vilka är det?

sänk elpriset

För ett stort antal företag, över hela världen, är Partex det självklara valet när det kommer till märksystem. Detta oavsett om det handlar om kabelmärkning, märkning på stål eller trä eller andra alternativ. Företaget har främst fokus på märkprodukter som vänder sig mot elbranschen samt företag inom installation och montering. 

Företaget finns på samtliga kontinenter och är uppbyggt av en koncern med 10 olika bolag. Av dessa finns 7 i Europa. Man har alltså en stor internationell marknad även om en viss övervikt är mot Europa. 

Tjänster

Partex är uppbyggt kring tre primära tjänsteområden som alla tre handlar om märkning. 

Enteckenmärkning

Detta är företagets enklaste märkningssystem som är framtagen utifrån de standardprodukter som finns inom branschen. Här finns exempelvis kabelmärkning och komponentmärkning. Det kallas Entecken utifrån att varje märkning har ett tecken. På det sätten kan sedan montören ta flera olika märkningar och skapa den kombination som önskas. Man kan därmed skapa märktext eller andra märkningar som tydligt kan tolkas av de som hanterar kablar och annat. 

Kundanpassad märkning

Här har märkningen en mer individuell funktion. Den är helt enkelt kundanpassad utifrån kundens behov och önskemål.  Kunden kan i detta fall importera en egen märkfil i det system som Partex använder sig av och därefter skapas märkning utifrån detta. 

Gör det själv märkning

Precis som namnet säger så handlar detta om märkning som kunden själv skapar. Man använder i detta fall en märkmaskin från Partex och den mjukvara som företaget använder. På detta sätt kan man skapa helt unika märkningar helt efter eget behov. Det är däremot inte en lösning för de som vill skapa tusentals märkningar. 

Produkter

I Partex utbud av produkter finns bland annat:

Ledningsmärkning

En rad olika märkningssystem som passar för montering på ledning. Det som skiljer är bland annat hur hylsan är uppbyggd och monteras. 

Graverade skyltar

Med graverade skyltar skapas en säkerhet att informationen inte försvinner i första taget. Partex har graverade skyltar i plast, aluminium och plast (slät yta). Dessa kan designas direkt på hemsidan varpå produktionen sedan startar. Skyltarna kan beställas i flera olika färger samt storlekar. 

Märkmaskin

Mindre och större märkningsmaskiner för kablar, ledningar och komponenter. De minsta är enkla desktopprinters som kan anslutas till datorn med en USB. Via mjukvaran designas sedan etiketterna som skrivs ut direkt på materialet. 

Samtidigt finns det de med wifi-anslutning, touchscreen-skärm och de som klarar av mycket stora volymer av märkning. Vilken modell som bör väljas beror främst på mängd av märkning som krävs samt vilken sorts märkning som efterfrågas. 

Här kan du läsa mer om märkning av elprodukter.