Vi behöver fler laddstolpar i Stockholm

Antalet elbilar, både när det kommer till elbilar med elbatterier, hybridbilar och ellastbilar har stigit mellan åren 2012-2018. För 6 år sedan fanns det endast några få elbilar. I dag finns det över 60.000 laddbara bilar i Sverige. Med tanke på hela den stora bilflotta som vi har i Sverige idag, är antalet elbilar bara en droppe i havet, tyvärr, och här önskar vi ju oss långt fler elbilar i Sverige.

Alla måste dra sitt strå till stacken och sluta använda bensin till sina bilar

Såsom läget är just nu, även om det skulle vara så att alla skulle sluta använda bensin till sina bilar, kommer jorden ändå att höja sin medeltemperatur till över 2 grader inom en 10-års period. Och hur kommer det att bli om 10 år, om vi bara fortsätter som det är nu? Vi vågar inte ens tänka den tanken. Alla som är vuxna, vet att 10 år inte är någon lång period. Vi bör därför alla göra det vi kan för att försöka rädda miljön, så gott var och en kan på sitt håll.

El är bland det mest miljövänliga som vi kan använda till våra bilar

Vi vet ju alla att användning av el är det mest miljövänliga som vi kan använda oss av när det kommer till att använda energi till så gott som allt vi gör numera; arbetar (vi använder datorer, redskap drivna av el, mobiler, tåg och så vidare), lagar mat, tränar på gym och så vidare. Med ökad användning av elbilar behöver vi alltfler laddstolpar, helst över hela landet, och inte bara laddstolpar i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Även de mindre städerna behöver fler laddstolpar, liksom ute på landsbygden och på alla ställen där man tankar sin bil med bensin. Skulle vi se en sådan förändring, skulle det inge hopp om framtiden och att vi på ett konkret sätt ställde om hela samhället till ett mer miljövänligt samhälle.

Vi borde alla skaffa oss elbilar – redan i dag!

Helst skulle vi ju se att alla hushåll blev självförsörjande av miljövänlig el, med hjälp av solpaneler, vindturbiner eller andra sätt som gjorde att det inte tärde på jordens resurser. Vi, människor, är tydligen mästare på att utrota djuren, minska antalet bin, roffa åt oss av naturresurser som inte kommer tillbaka. På alla sätt borde vi leva på sätt som inte urgröpte jordens resurser. Vi borde använda alla krafter, alla sätt som det bara går att leva i samklang med jorden i stället för att endast röva, stjäla och utnyttja jordens resurser utan att ge något tillbaka. Så skynda att skaffa din elbil, du med.