Sänk elpriset – Följ våra enkla tips!

sänk elpriset

Många är de som idag sitter uppbundna på alldeles för höga elkostnader. Orsakerna till detta kan variera men vanligast är förmodligen att man har samma elavtal som man haft sen man flyttade in i bostaden och inte har gjort någonting för att försöka förbättra eller förändra det under tiden man bott där. Idag finns det över hundra olika elhandelsbolag på marknaden och dessa erbjuder i sin tur över 8000 olika typer av elavtal.

Genom att vara aktiv som kund kan du relativt enkelt hitta en leverantör och ett avtal som passar dig och dina behov. Det behöver inte alltid vara så svårt och framförallt måste du inte gå genom 8000 olika avtal för att hitta det bästa för dig. Det kan räcka med att kontakta endast ett fåtal leverantörer och få dem att lämna uppgifter om de avtal de har att erbjuda som matchar dina behov.

Välj ut några bolag till en början

Sök på nätet efter bolag som levererar el till ditt område och som fått goda rekommendationer. Det finns idag många tjänster som radar upp och jämför elhandelsbolag och deras avtal och dessa kan hjälpa dig att välja ut vilka bolag som du vill ha prisförslag ifrån. De flesta elavtal är individuella så priserna som står på dessa siter kan komma att variera och för att hitta bästa pris för just dig är det bäst om du ber om specifika prisförslag från dessa olika leverantörer.

Ha koll på ditt elbehov

Ju mer du vet om dina specifika elbehov, desto lättare blir det att jämföra avtalen från de olika leverantörerna. Se till att du har en ungefärlig koll på din årsförbrukning, beskriv din bostad, yttre miljö (väderfaktorer spelar ofta in när det kommer till skrivandet av elavtal, en villa i Gällivare får av uppenbara skäl ett annorlunda typ av avtal än ett radhus i Gnesta) samt specifika behov och förutsättningar som kan komma att ha inverkan på slutpriset. Ju tydligare du är i din kontakt med elbolagen, desto lättare har du att få ett bra och rättvisande avtal att jämföra med.

Ta din tid

Köp eller beställ inte el via telefon. Begär information skriftligt eller över nätet så att du i lugn och ro kan jämföra avtalen. Har du funderingar kring formuleringar som skiljer sig åt mellan olika bolag bör du kontakta dem och be dem formulera sig annorlunda (visa gärna exempel från andra avtal) så att du kan göra en ordentlig jämförelse.