Är ditt hem elsäkert?

eluttag brinner

Är ditt hem elsäkert? Är det någonting som du har dokumenterat eller är det bara en känsla? Elinstallationer som på ytan kan verka trygga och säkra kan visa sig vara potentiella riskhärdar och det enda sättet att få ordentlig koll på elen i ditt hem är att göra en ordentlig elbesiktning. Har du nyligen flyttat in i din bostad är detta förmodligen redan gjort och detta råd vänder sig då främst till de som bott i villa eller äldre lägenhet under en längre tid.

Genom att anlita en professionell elektriker som går genom din el samt installerar jordfelsbrytare, i de fall en sådan inte finns, skyddar du ditt hem från en rad potentiella olyckor och eventuella bränder eller andra relaterade skador. En jordfelsbrytare är standard i alla moderna bostäder och skyddar från överbelastning.

Se över samtliga apparater som drar el

Gå genom vitvaror och andra eldrivna apparater och se till att de är hela, inte har trasiga sladdar eller glappande kontakter och byt ut de som har en föråldrad standard. Även om du på många plan tycker om din gamla brödrost har den förmodligen ett föråldrat elsystem och kan i slutändan utgöra en brandrisk. Bättre att köpa nya säkra produkter än att riskera någonting med föråldrade installationer. Är det applikationer som du verkligen inte vill skiljas från kan du alltid lämna dem till en elektriker och be dem installera ny el.

Lämna alla större elarbeten åt proffsen

Försök dig inte på att göra större elarbeten i hemmet om du inte är auktoriserad elektriker. Att byta en glödlampa och eventuellt enstaka strömbrytare till en mindre apparat som radio eller sänglampa kan vara ok om du verkligen vet vad du gör. Men känner du dig det minsta osäker rekommenderar vi att du kontaktar en kunnig elektriker på direkten. Du tjänar alltid på att vara extra försiktig när det kommer till elektricitet.