Varmt på säkert avstånd

Det kanske låter konstigt att kunna gräva efter värme i sin egen trädgård. Men om du någon gång har sett en vulkan få ett utbrott så vet du hur höga temperaturer som finns i jordens inre.

Säkert har du hört alla historier om vad som händer om du gräver för djupt i marken, men som tur är så är det bara skämt. Trots att jordens inre fortfarande har en mycket hög temperatur så är detta mycket långt in. Däremot går det att dra nytta av den värme som finns även ganska nära jordytan. En värmekälla som går att använda för att värma upp sitt hus till exempel, och som dessutom ger två olika valmöjligheter för den som så önskar.

Ytligt eller djupt

Om du vill värma upp ditt hus med hjälp av den värme som finns i marken så kan du välja att installera jordvärme eller bergvärme. Jordvärme innebär att en mycket lång slang grävs ner på ganska lågt djup för att nyttja den värme som finns i marken. Nackdelen är att ganska stor yta krävs och att du måste ha koll på var slangen är nergrävd inför eventuella framtida grävningar. Med hjälp av bergvärme får du endast en mycket liten påverkan på din tomt, eftersom det är en åtgärd där man istället går långt ner i marken. På ytan kommer du endast att se en pump som sedan leder värme in i huset. För att installera bergvärme anlitar du en firma som sköter borrning och installation. Läs mer om bergvärme på denna webbsida: bergvarmestockholm.com