Gör solen till en vinstlott

En bostadsrättsförening kan göra vinster i längden när man installerar solceller på taken. Elen som produceras tar BRF i första hand om själva, och ett eventuellt överskott kan säljas.

Äntligen sol! Ut med näsan genom dörren och känn att solen värmer. Solens strålar kan ge värme på mer än ett sätt. På de flesta tak kan man sätta upp solceller för att utvinna energi som kan användas i husen och bespara inköp från elleverantörer. I början är det givetvis utgifter för inköp och installation av solceller. När solcellerna är avbetalade kommer man däremot att gå med vinst när man säljer solenergin till en uppköpare.

Det gör att projektet långsiktigt blir en ekonomisk vinst. Försäljningen kan ge en vinst i framtiden för bostadsrättsföreningen. Vinsten kan användas för att höja standarden och fixa lekplatser, träningslokaler med mera. Ett alternativ är också att man kan använda vinsten till att sänka avgiften och få ett mer attraktivt boende.

Låt solen lysa över årsstämman

Givetvis är det inte bara att installera solceller till din BRF. Innan man kommer så långt behövs en motion till årsstämman. När årsstämman har tagit ett beslut är det bara att kontakta installatörer och återförsäljare som ger det bästa budet för er. En kostnadsfri offert från de intresserade firmorna är givetvis viktigt för att ni ska kunna ta ett bra beslut. Ett tips för att känna att det är en bra investering är att passa på att göra takrenoveringen samtidigt. Då håller man nere kostnaderna ytterligare med ett arbete som ändå var planlagt.