Att låta en elektriker besiktiga hemmet är en bra investering

Hur elsäkert är ert hem egentligen? Precis som själva huset så åldras också hemmets elanläggning och behöver ibland bytas ut. En elbesiktning talar om hur det står till med husets ledningar.

Elledningar åldras och behöver så småningom bytas men de ska dessutom orka med betydligt mer idag än för bara tio år sedan. Teknik, apparater och maskiner utvecklas hela tiden och ställer högre krav på exempelvis hur många vägguttag och strömbrytare man behöver. Kraven på elsäkerhet och jordfelsbrytare är därför också större. I dagens moderna hem är det inte ovanligt med inbrottslarm, infravärme till uteplatsen, golvvärme eller till och med intelligenta hus. Äldre fastigheter med gamla elinstallationer är inte byggda för detta.

Gamla ledningar spricker och torkar

Isoleringen på gamla elkablar torkar och spricker och det är heller inte ovanligt att möss biter sönder ledningar och kablar. Ibland kanske en tidigare ägare för länge sedan har utfört en elinstallation själv och kopplat fel så att vissa uttag är ojordade. Om hemmet inte är elsäkert är risken stor att en brand så småningom kommer att uppstå och i värsta fall brinner hela huset ner. I ett hem som inte har säkra elinstallationer riskerar man dessutom både sin och andras säkerhet då apparater kan bli strömförande. Har man en bostad som är äldre än tjugo år bör man låta en elinstallatör kontrollera och besiktiga elanläggningen. Det är en klok investering både för bostaden och de boende.

Som ägare är man ansvarig för elinstallationen

Äger man själv sin bostad – eller om det är ett fritidshus – så är man som ägare ansvarig för att elinstallationen är säker. Skulle det börja brinna och en olycka sker som beror på att man har slarvat med underhållet av ledningarna så kan man bli skadeståndsskyldig. Har man dessutom själv utfört elinstallationer som man inte får så gäller ej heller hemförsäkringen. Dessutom kan det ske en allvarlig olycka om någon får ström genom kroppen. Att överbelasta ett gammalt elsystem med nya apparater som drar mycket ström ökar också risken för olyckor. Ser man till att ha en ordentlig jordfelsbrytare installerad kan man undvika många av olyckorna och låter man dessutom en elektriker byta ledningarna får man ett helt elsäkert hem. En ny elanläggning med nya ledningar brukar dessutom dra mindre ström och är på så vis också bra för miljön. Det är en god investering som lönar sig i längden på många sätt.