Hissar är en nödvändighet i Stockholm

elektriker

Om man bortser från vikten av hissar i fastigheter för en stund så kan vi peka på en annan typ av hiss som måste fungera i en stad som Stockholm. Detta i form av hissar som leder upp- och ned till tunnelbanan. Tyvärr kan man säga att dessa hissar ofta håller ganska låg standard och inte sällan är avstängda i väntan på reparation – något som påverkar vardagen ganska rejält för de som verkligen är i behov av dessa hissar. Vi tänker här primärt på handikappade, på äldre och på nyblivna föräldrar som använder hissen snarare än trapporna.

Här bör ett snabbare steg tas från avstängning till service och vidare till en fungerande hiss; vi anser att både SL och Stockholm Stad i många fall negligerar de hissar som finns i tunnelbanan – och som alltså är ur bruk för tillfället. Vi har all förståelse för att dessa hissar går sönder med tanke på hur frekvent de används och vi låter heller ingen skugga falla över de företag som arbetar med reparationerna.  De arbetar säkerligen så gott de kan – men är det tillräcklig; behöver man inte ha fler företag inblandade med tanke på hur ofta hissar till tunnelbanan i Stockholm går sönder. Osagt gällande av avtal och så vidare – vi tror att det finns högre kapacitet att hämta genoma tt låta fler företag stå stand-by då någonting händer.

Hur kan SL och Stockholm Stad agera

Låt oss komma med några snabba förslag kring hur SL skulle kunna underlätta då hissar i deras regi för tillfället inte fungerar:

  • Tydlig information. Om du som rullstolsbunden åker tunnelbanan i Stockholm så handlar det dels om att chansa lite – vilka stationer har hissar, vilka har det inte och vilka fungerar? Det senare bör man vara snabbare att informera om: Hissen ur funktion vid Odenplan – så kan man exempelvis skriva på de rullande texterna som anger tågens ankomsttider. Vidare så kan exempelvis en push-notis vara en bra lösning.
  • Alternativa färdvägar. Man bör även erbjuda andra lösningar då hissar är ur funktion. “ Ta av vid Rådmansgatan, ta hissen där och använd Sveavägen istället “. Så himla svårt är det inte.
  • Hjälp. Det sista steget är att man från SL:s sida faktiskt får lov att vara mer behjälpliga då hissarna är ur funktion. Man får ställa personal som bistår rullstolsburna, äldre och andra i behov av hjälp för att ta sig upp- och ned för trapporna. Kan man ha kontrollanter stående vid nästan varje station – ja, då kan dessa även hjälpa till då folk i nöd verkligen behöver en hjälpande hand.

Har man aldrig varit beroende av hissar på samma sätt – många av oss kan bara välja trapporna – så förstår man inte vilken absolut nödvändighet och funktion dessa fyller för exempelvis rullstolsbundna. Läs mer här för att få fungerande hissar: hissarstockholm.se.