Installera mera solpaneler

Vart är vi på väg? Den frågan ställer man i ett populärt TV-program som de flesta nog känner till, och som ställs till två par, den ena i en lyxkupé på ett X2000 tåg, och den andra i en andra klassvagn på ett tåg. De olika paren tävlar mot varandra i frågesport som handlar om olika länder, städer och kunskap om städerna, artister eller kulturella företeelser som har med länderna eller städerna att göra.

Vart är vi på väg?

Samma fråga skulle kunna handla om vart vår planet är på väg och vi som lever av den planeten. Vart är vi på väg? Vad kommer att hända i framtiden? Kommer de forskare som nu slår larm om förändrade klimatförhållanden och ändrad väderlek få rätt om att om 10 år kommer jordens medeltemperatur ha hettats upp till flera grader. Vad kommer då att hända? Enligt de forskare som menar att det är vi människor som åstadkommer en höjning av jordens medeltemperatur, kommer vi att se mer torka på jorden. Haven kommer att sina, allt levande på jorden kommer att svedas av en superhet sol. Undergången är nära.

Vi måste vända på skutan

Om vi inte lyckas vända på skutan, och börja leva mindre av planeten, återanvända och inte suga ut naturresurser. Vi kan sluta suga ut det som jorden ger och tillföra mer än vad vi använder oss av. Lägga ner alla fabriker som suger ut jorden. Inte resa på de sätt som vi gjorde förut. Sluta konsumera på sätt som vi gjorde förut och börja producera livsmedel i mindre skala. Återanvända de resurser som vi faktiskt har. Vi måste sluta konsumera, sluta leva som om vi var ensamma på planeten jorden.

Viktigt att göra det vi kan

Istället för att drabbas av panik – eller vanmakt är det viktigt att engagera sig. Engagemanget ger energi och framtidstro. En sak är på det övergripande planet, sådant som att utöva påtryckningar på vad politikerna kan göra, en annan är den som vi som konsumenter och kunder kan göra. Vi bör alla installera solceller på våra villatak. på det sättet har vi möjlighet att använda den förnybara energi som solen ger oss. Det påverkar inte miljön på något negativt sätt. Den är gratis, och du kan sänka dina uppvärmningskostnader. För att få det bör du ta kontakt med Stockholms bästa solcellsleverantör. Då har du möjlighet att bidra till ett bättre klimat och en bättre värld för alla. Varför inte bli din egen elproducent?