Så vet man elektrikern är behörig

Om du har behov av tjänster som kan utföras endast av en behörig elektriker är det viktigt att kunna säkerställa att det är en elektriker som kan komma ut till dig. Men hur kan man säkerställa en sådan sak; att elektrikern är behörig?

Elinstallatör är ett reglerat yrke

Som tur är det inte vem som helst som får arbeta som elektriker. Man måste få behörighet och auktorisation för att alls få arbeta som elinstallatör. Det finns olika auktorisationer för olika slags elarbeten. Som nyutbildad elektriker måste man först ansöka om att få en auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Och sak man få en auktorisation av Elsäkerhetsverket kräver de att man först har gått en utbildning plus att man har praktiskt erfarenhet av yrket, enligt Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. Och får man en auktorisation så är man som elektriker registrerad som det hos Elsäkerhetsverket.

Alla kan kontrollera elektrikern

Så om du vill säkert veta att elektrikern är behörig så kan du enkelt fråga om det på Elsäkerhetsverket. De har all information om vilka som är utbildade och auktoriserade elektriker. Även de som har utbildning från något land utanför Sverige, kan också få auktorisation av Elsäkerhetsverket. På så sätt kan du som konsument vara trygg med att de som arbetar som elinstallatörer är behöriga elektriker, och är de inte auktoriserade av Elsäkerhetsverket, bör du inte anlita dem. Alla på elfirman Elenkelt är alla auktoriserade elektriker och kan arbeta med alla slags eltjänster. Läs mer om dem på: https://elenkelt.se.

Enkelt boka elektriker på nätet

Det ska helst vara enkelt att få tag i en elektriker. Elfirman Elenkelt har den information som man behöver på deras hemsida; där får du veta priser och vilka eltjänster som du kan beställa av dem. Du slipper ringa och behöver inte vänta på att det inte är upptaget i telefon, och du slipper köa i telefonen. Du får svar inom ett dygn och kan beställa alla slags tjänster som har med el att göra.