Allt mer akut nu med miljövänlig energi

Det sägs att det brådskar på. I förra veckan kom FN:s klimatpanel som heter Intergovernmental Panel in Climate Change, (IPCC) som varje år rapporter om tillståndet för vår planet och följer den globala uppvärmning som är en följd av miljöförstöringen. Den menar att vi har mindre än 10 år på oss att inte jordens medeltemperatur ska överstiga mer än 2 grader.

En global höjning på 1,5 grader är förödande för jorden

De menar att redan 1,5 graders höjning av jordens medeltemperatur är förödande för alla boende på jorden. Den menar också att vi har ungefär 10 år på oss att ställa om innan jorden har blivit så varm att de flesta jordinnevånare inte kan bo kvar där de bor för tillfället. Höjs jordens medeltemperatur ännu mer, kommer många att behöva fly från sina hemländer och bördan för migrationen och så kallade ”klimatflyktingar” gör det nära på omöjligt för länder som har gynnsamma förutsättningar.

Därför måste vi alla agera miljövänligt nu

Ett sätt att motverka ett sådant framtidsscenario är att vi alla ställer om och lever på sätt som inte bidrar till en global uppvärmning av planeten vi bor på. Många enskilda människor kan känna det som att det inte finns något som de kan göra, och att det är industrierna som ska genomföra sådana förändringar. Men det är fel; vi kan alla, såväl industrier och enskilda människor förändra vårt sätt att se, agera och hur vi utnyttjar de naturresurser som faktiskt fortfarande finns. Men tiden brådskar. Så den bästa tiden att göra förändringar är nu.

Vad kan man som privatperson göra?

Kan vi inte påverka industrin – den kanske endast industriägare och företagsledare göra – kan vi i alla fall påverka hur vi utnyttjar naturresurserna; vilken energi vi utnyttjar. Den största kostnaden som villaägare har är uppvärmningskostnaderna. Då gäller det att förändra det så att man endast utnyttjar energi som är förnybar. Och förnybara energikällor är energin och elen som kommer från sol, vind och vatten (som låter som en titel i en sång av Ted Gärestad).

Solenergi

Det bästa sättet att använda sig av förnybara energikällor är att till exempel montera solceller på sitt villatak. Då kan man använda den energi som solen avger varje dag.

Bergvärme

Man kan även borra efter bergvärme som ger värme till din egen villa. Då monterar man en luftvärmepump till aggregatet från bergvärmen. Du får ”gratis” värme från jordens innandöme, helt enkelt.

Grön el

Har man inte en villa med egen uppvärmning, som man bestämmer över, det beslutet kanske tas av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen gemensamt, kan man själv i alla fall välja en elleverantör som erbjuder miljövänlig el, och som endast utnyttjar förnybara energikällor.

Läs mer om solpaneler som du kan montera på din villa i Stockholm på: solpanelerstockholm.nu.