Ny ellag förbättrar elsäkerheten

eluttag

Nästa år införs ett antal nya regler för elsäkerhet. Det handlar om en lagändring som förhoppningsvis kommer att öka elsäkerheten och minska antalet riskabla elinstallationer i hem landet runt. Kraven kommer att öka på elinstallationsföretagen ur många olika aspekter. Här bjuder vi på en genomgång vad detta nya regelverk betyder för dig som privatperson.

Den nya ellagen börjar gälla i juli 2017 och är tänkt att höja elsäkerheten och stärka privatpersoner och företag som köper elinstallationstjänster.

Bättre möjligheter till kontroll och elsäkerhet

Det nya regelverket ger bland annat dig som privatperson bättre möjligheter att kolla upp olika elföretag. Alla företagare som utför någon form av elinstallationsarbete på andras anläggningar ska finnas med i Elsäkerhetsverkets register. Det handlar alltså om yrkesmän som utför arbeten på en elcentral och dess anslutningar. Detta kommer att göra det enklare för dig som konsument att kontrollera att elföretaget som du köper en tjänst av uppfyller vissa grundläggande krav och står under tillsyn från Elsäkerhetsverket.

Som köpare av eltjänster och elprodukter är du dessutom starkt gynnad av att det är reglerat i lagen att elinstallationer alltid måste utföras av ett certifierat elinstallationsföretag.

Några andra saker som är bra att tänka angående den nya lagen:

• En huvudentreprenör som köper in elinstallationstjänster räknas inte som ett elinstallationsföretag. Entreprenören kommer alltså inte att finnas med i registret. Du bör alltså få information från entreprenören om vem som ska göra elarbetet. Då kan du själv kontrollera behörigheten.
• Innan du köper en elinstallationstjänst så bör du alltid läsa igenom avtalsvillkoren i förväg och kontrollera företaget i registret.
• Spara alltid dokumentationen av de installationer som gjorts och vilken firma som utfört dem. Du kommer att behöva dokumentationen i framtiden, det kan gälla överlåtelser, försäkringar och annat.

Så här gör du när något går fel

Hur ska man då gå till väga om något går fel med en elinstallation? Om det visar sig att du anlitat ett företag som inte uppfyller kraven på kompetens och utförande så kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Myndigheten kan med stöd av anmälan undersöka företaget och besluta om lämpliga åtgärder.

Elsäkerhetsverket kan dock inte stå på din sida om det skulle uppstå någon form av problem i relationen med företaget du köpt en elinstallationstjänst av. Det är en privaträttslig fråga som inte ingår i myndighetens uppdrag från regeringen.