Vilket elbolag ger mig mest miljövänlig el för pengarna?

miljövänlig el

För att hitta ett elbolag som kan leverera miljövänlig el krävs det att man tittar på hela processen som leder fram till att du får el i din bostad. Att som privatperson göra en sådan granskning av samtliga elbolag är både komplicerat och tidskrävande vilket gör att det är oftast bättre att lita till externa aktörer. En sådan aktör är Naturskyddsföreningen som med sin miljömärkning Bra Miljöval hjälper svenska kunder hitta miljövänliga elbolag.

Märkningen Bra Miljöval är, enligt Naturskyddsföreningen, Sveriges enda miljömärkning för elbolag och den fungerar som en garant för att den el som du köper kommer från en miljövänlig förnybar källa, samt att du ser till att det elbolag som får märkningen även måste ta ett mer övergripande miljöansvar.

Höga krav för att få miljömärkning

Till skillnad från det som i vardagstal kallas grön el, där man bara ser till att ursprungskolla elen, ställer Bra Miljöval mer övergripande krav som ser till att det elbolag som förtjänar märkningen tar ett helhetsansvar för miljötänk i alla led. Detta innebär exempelvis att de företag som märks med Bra Miljöval måste ta hänsyn till att konsekvenserna av elproduktionen inte har en negativ påverkan för varken miljö och klimat eller flora och fauna.

För att ge exempel på hur dessa krav påverkar elbolag kan man nämna att exempelvis vattenkraft inte får riskera att torrlägga vattendragen, vindkraftsanläggningingar måste placeras med hänsyn till växt- och djurliv, biokraft måste komma från hållbara avverkningar och inte innehålla bränsle som blivit genmodifierat.

Begär personliga offerter från ett antal aktörer

Det finns idag drygt 50 olika elbolag som har fått märkningen Bra Miljöval i Sverige. För att hitta det bolag som kan leverera bäst resultat till lägst pris krävs det att du begär in offerter från ett antal olika aktörer. På så sätt kan du i lugn och ro jämföra de olika förslagen och sedan välja det bolag som ger dig bäst villkor. Var tydlig med att ange så noggranna detaljer som möjligt gällande dina geografiska förhållanden samt ditt ungefärliga elbehov så att du får rimliga förslag som är baserade på verkligheten.