Tips för att reducera villans driftskostnader

Det finns mycket man kan göra för att spara på energi i villan. Isolering, förhandling av elavtal och onödig elanvändning är bara några saker. Faktum är att värme, varmvatten och hushållsel kostar kring 2 000 kronor i månaden för en genomsnittlig familj i villa. I den här texten kan du läsa ett antal snabba tips just kring att minska dessa kostnader.

Isolering

Utgifter för värme utgör en stor del av driftskostnaderna för en villa. Oavsett hur bra värmesystem man har, får man inte riktigt valuta för pengarna om man inte har en god isolering. Bor du i ett hus från 60- eller 70-talet kan det finnas en risk att isoleringen i väggarna är undermåliga. Under den här tiden tillkom nämligen en uppsjö av material för isolering ut på marknaden. Det är inte alla dessa material som finns kvar idag – och det är av en anledning. Om det inte handlar om brandfarlighet, kan det till exempel vara att materialet helt enkelt inte visat sig vara särskilt beständigt.

Ändra dina elvanor

Det är inte ovanligt att man är ganska slarvig med hur man förbrukar hushållselen. Ett exempel på detta är lampor som lyser i tomma rum. Ett konkret exempel: en 60-wattslampa som lyser i onödan i ett års tid kostar ungefär 400 kronor – helt i onödan alltså. Betänk att det här också bara är en lampa. Har man dessutom flera lampor, hushållsapparater eller annan elektronik som drar kraft i onödan, kan det bli ganska mycket pengar som kastas i sjön.

Tilläggsisolering

Som nämnt ovan är isolering givetvis viktigt för att minska värmekostnaderna. Något som är värt att ta upp under en egen rubrik är tilläggsisoleringen. Som bekant stiger värmen, och försvinner normalt genom vinden och taket. Om man har en vind är det en bra idé att tilläggsisolera vinden så fort som möjligt. Det här är ett ganska stort projekt som man kan behöva hjälp med. En enkel sökning på till exempel ”isolering Uppsala” (om du bor i Uppsala) lär ge dig ett antal firmor du kan kontakta.

Solceller

Solceller kan vara effektivt som komplement till ett redan befintligt elsystem. Om man har stora mark- och takytor kan det lämpa sig särskilt väl. Av förklarliga skäl lämpar sig det här bäst för dem som har mark – åtminstone om man vill satsa stort och inte enbart ha dem på taket. Bor du centralt i till exempel Uppsala finns det nog bättre metoder för att spara energi. Bor du däremot utanför Uppsala och har tillgång till mycket mark finns det potential att spara riktigt mycket pengar på lång sikt.