Tips för att få ner elkostnaderna

Visste du att så mycket som en tredjedel av den luft som man förlorar när man värmer hus, går ut rakt genom ventilerna som man har där hemma. Många byter fönster och tätar dörrar, men tänker inte på att den största boven i dramat är ventilerna. Så så spelar det ju ingen roll om man byter till mer och bättre isolerade fönster, som man inte samtidigt byter ut ventilerna som släpper ut all uppvärmning.

FTX-ventiler och varför de är bäst

FTX är en förkortning för från- och tilluftssystem med en värmeväxlare. Det långa och krångliga namnet betyder att det handlar om ventiler med ett system där ventilerna suger ut luften ur ett hus, suger in ny och syrerik luft, samtidigt som värmen som bärs av luften, stannar inomhus. Luften som är utomhus är kall, men värms upp av ventilens värmeväxlare. På det sättet krävs det ingen stor maskin för att värma luften, värmen stannar inne, samtidigt som luften går in och ut ur huset. Andra ventiler som har automatiska in- och utsugningar av luften, drar automatiskt in kall luft, medan den varma luften sugs ut (vilket ju är själva meningen med en ventil).

Sänka elkostnaderna för uppvärmning

På det sättet kan man som husägare få ner elkostnaderna för uppvärmningen av sitt hus. Uppvärmningen av huset, kan uppgå till åtminstone 20 procent av kostnaderna som man lägger på huset (inklusive räntebetalningar och amorteringar). Det blir alltså en av de största utgiftsposterna man som husägare har. Vill man få en bättre ekonomi är det just på utgiftssidan som man måste titta och om möjligt få ner kostnaderna.

Vill man verkligen sänka uppvärmningskostnaderna kan man för säkerhets skull både montera energifönster (väl isolerade fönster som inte släpper ut den varma luften) och FTX-ventiler. Då kommer man att upptäcka stora skillnader i uppvärmnings- och elkostnader.

Anlita ett företag i Stockholm för installation

Bor du i Stockholm bör du anlita ett professionellt företag som arbetar med ventiler. Här kan rekommendera detta företag. De är erfarna inom ventilering och installation av ventiler, samt kontroller, så kallade OVK-kontroller; obligatorisk ventilationskontroll