Lås man kan ha på företag

Om man har ett företag och behöver kunna kontrollera när medarbetarna kommer och går, så man ser att alla arbetar heltid, som de säger att de gör, borde man ha ett elektriskt lås. Det finns alldeles utmärkta sådana lås som håller kontroll på när personalen kommer och går. Då kan man som arbetsgivare gå in i loggar som de elektriska låsen skapar när folk går in och ut genom dörrarna. Det finns elektriska lås, med program så att man kan göra lite olika saker med de kort som personalen öppnar dörrarna med.

Ge tillträde till viss personal

Har man som arbetsgivare behov av att endast viss personal kommer in via vissa av dörrarna i företaget, kan man genom att koda låsen, möjlighet att ge vissa i personalen tillgång till de rummen genom att programmera deras kort som de kommer in och ut genom. Säg att du har ett förråd, som inte alla i personalen ska ha tillgång till. Eller så är det städare som måste kunna komma in efter arbetstiden. Då gäller det att bara de kommer in där, inte andra, obehöriga. Då är ett elektriskt lås en mycket bra lösning på en sådan sak.

Öppna och stänga under vissa tider på dygnet

Ibland kanske man vill att personalen inte ska kunna komma in på jobbet. Då kan man med elektriska lås se till att de inte kan komma in, trots att de har kort som annars ger dem tillträde till jobbet andra tider. Du kan alltså programmera korten som de har, som endast ger dem tillträde under kontorstid, säg mellan måndag till fredag, mellan klockan 8-17. Då kommer de bara in när de ska jobba, men inte andra tider.

Kontrollera arbetstid

På samma sätt kan man också se när personalen är på plats och när de inte är det. Då behöver man inte undra när någon jobbade eller inte. Har man ett elektriskt lås kan man lättare hålla koll på när personalen är på plast, och när de inte är det. Då behöver man inte oroa sig över att man betalar för arbete när de inte är på plats, eller inte är det. Personalen behöver inte uppge när de inte har jobbat, eller tvärtom. Det underlättar för arbetsgivare att veta när deras personal har jobbat eller inte.

Ta kontakt med låssmed i Stockholm

Om du har behov av ett sådant system kan du ta kontakt med en låssmed i Stockholm som kan komma ut till ditt företag och byta ut låsen i dörrarna så att du kan få ett system som gör att du som arbetsgivare lättare kan ge både tillträde under vissa tider och till vissa i din personal.