Vilka krav ska jag ställa på den elektriker jag anlitar?

elektriker

Det är inte alltid så lätt att manövrera genom den djungel av hantverkare som finns där ute. På ytan verkar alla kanske vara likadana och det kan vara svårt att veta vad som skiljer en bra elektriker från en mindre bra.

Certifikat, behörighet.

Först och främst är det viktigt att kontrollera att din potentiella elektriker har behörighet att utföra elinstallationer. Denna behörighet utfärdas av Elsäkerhetsverket och du kan enkelt kontrollera dess giltighet gentemot deras öppna register. Sedan krävs det, utöver vanlig behörighet, olika typer av certifikat för att arbeta i våtrum, med starkström osv. Gäller arbetet någonting annat än standardinstallationer är det bra om du kontrollerar att din elektriker även har behörighet att utföra detta. Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida om du är osäker på vad som gäller.

För att bli behörig krävs lång utbildning och en hel del erfarenhet av elarbete. Detta för att kunna säkerställa säkerheten för de kunder och byggnader som elektrikern sedan kommer att arbeta med. Olyckor som beror på installationer utförda av elektriker utan behörighet täcks oftast inte av försäkringsbolagen.

Jämför olika elektriker

För att hitta en elektriker som du vill arbeta med kan det vara bra att kontakta flera olika elfirmor. Då kan du dels jämföra deras olika certifikat och behörighet plus att du kan jämföra priser och arbetstid för att på så sätt kunna hitta den elektriker som passar dig allra bäst. Ju större urval du har att välja mellan, desto större chans är det att du hittar någon som du blir nöjd med på första försöket.

Tänk på dina behov

När du sedan ska välja elektriker är det bra om du hittar en som kan anpassa sig efter dina tider och som utför arbetet på den tiden du önskar. En viss grad av anpassning får självklart du som kund stå för men i dagsläget är det köparnas marknad och hittar du inte det du söker hos den ena är det bara att gå vidare till nästa

Tänk på priset

Elarbeten är ofta komplicerade och det är viktigt att de utförs med högsta kvalitet. Är det elektriker som anger betydligt lägre priser än sina konkurrenter kan det vara läge att dra öronen åt sig. För är det någonstans som du vill satsa på högsta kvalitet så är det på din elsäkerhet i din bostad.